Välkommen till Eco Fashion

Eco Fashion är en ideell förening som grundades i Göteborg i november 2010 med syfte att främja ett ekologiskt hållbart samhälle som betonar människors lika värde genom att:

  • vara ett nätverk för olika aktörer och engagerade inom området för ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor
  • stödja en större tillgänglighet för ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor och därmed främja en hållbar konsumtion
  • sprida information till den breda allmänheten om ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor

Eco Fashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle.

Vad vill vi?

Vårt mål är att öka medvetenheten och kunskapen om ekologiskt och etiskt hållbara kläder/textilier samt främja tillgängligheten av detta. Medlemmarna är t.ex. miljövetare, textilingenjörer, designers, studenter, mindre textil/klädföretag med ett engagemang för miljömässigt/etiskt hållbara kläder. Flera av medlemmarna är även ”Re-designers” som syr om gamla kläder till nya för att spara på resurser. I föreningen Eco Fashion finns även många enskilda konsumenter som vill driva frågan om en hållbar klädindustri. Syftet med föreningen är också att lyfta fram eko-producenter och att informera om hållbara textilier, så att ännu fler köper hållbart producerade kläder och textilier.

Varför ekologiska textilier?

Idag är kläd/textilindustrin mycket miljöstörande med utsläpp vid varje steg i processkedjan, från bomullsodling till fabriksprocesser. Bomullsodling i världen dödar 22 000 människor och förgiftar tre miljoner människor varje år.

Bekämpningsmedel hamnar ofta i grundvattnet där invånarna som lever vid bomullsodlingar ska hämta sitt dricksvatten. För varje kilo färdig bomull krävs 1 kilo bekämpningsmedel (103 olika sorter) och mellan 10 000 til 29 000 liter vatten. Ytterligare kemikalier används vid varje steg av textilbearbetningen fram till dess att kläderna hänger i butik. Dessutom är arbetsförhållandena i textilfabrikerna ofta mycket dålig med arbetsdagar på 14-timmar, låg lön och hälsofarlig arbetsmiljö.

I Sverige köper vi ungefär 24 kilo kläder och textilier per år varav hälften är av bomull. Per svensk motsvarar vår import av bomull 215 kvadratmeter mark i tredje världen. Det är därför viktigt att vi kvalitetssäkrar denna mark, genom att välja ekologisk bomull och andra hållbara material. På reningsverken hamnar många av gifterna från kläderna i slammet. Kretsloppsanpassningen att använda slam på åkrar kan härmed förstöras.

Annons