Stöd oss i vårt arbete

Stöd oss i vårt arbete genom att bli medlem i Eco Fashion!
Du kan vara medlem både som privatperson och som företag.
Medlem blir du genom att betala in engångsavgiften 50 kr på
bankgironummer 699-4156 (SEB).
Kom ihåg att ange namn, adress och e-post när du betalar.
Medlemmar kallas till medlemsmöten och är röstberättigade.