Woolly Bear

logotype woolly bearVåra kollektioner innehåller uteslutande naturliga material som framtagits för att minska åtgången av energi och kemikaliehantering vid tillverkning. Genom miljösmarta val, som att begränsa bomullsinköpen till regioner där odling kan ske med regnvatten, skapas långsiktig kund- och miljönytta.

Vi kämpar för eliminering av kemikalieanvändning i våra kläder. Smarta mönster till kläder som eliminerar spillmaterial och använder materialet som blir över. Vi är ett företag som tar ansvar för produktionen och har full transparens i det vi gör för konsumentens möjlighet till insyn. VI vill lösa dagens brist i kommunikationen till kunden och inspirera marknaden.

Om 5 år från nu har Woolly Bear påbörjat förändra den textila marknaden att göra kunder medvetna om hur deras kläder tillverkas. Vårt varumärke säljs på många ställen runt om i världen och vi har många nya kontakter runt om i världen som stöttar oss i projektet. Vårt företag ska gynna de textilfabriker som idag jobbar utan villkor eller säkerhet.

Vi vill tillslut få bukt på de problem som finns i textilbranschen med barnarbete, kemikaliehantering och dålig säkerhet. Genom en förändrad marknad med medvetna kunder som inte längre kan se bort skapas nya möjligheter att eliminera de problem som idag finns.

För mer info:
www.woollybear.se
Info@WoollyBear.se