The House of Fair Trade

The House of Fair Trade är ett import- och grossistföretag. Vi arbetar i partnerskap med producentorganisationer i syd på ett sätt som är ekonomiskt och miljövänligt sunt för både tillverkare och konsumenter. Genom framgångsrik företagsamhet vill vi visa att rättvis handel är gynnsamt för alla parter. Vår vinst går inte till privata intressen utan till att utveckla verksamheten enligt internationella kriterier för rättvis handel.

Tillsammans med en majoritet av våra leverantörer ingår vi i den världsomspännande paraplyorganisationen WFTO (World Fair Trade Organisation). Som medlem i WFTO har vi åtagit oss att tillsammans med de andra medlemmarna arbeta för rättvis handel utifrån gemensamt antagna principer. Alltid med producenterna i Latinamerika, Afrika och Asien i fokus.’

Vår Vision

The House of Fair Trade AB ska vara det självklara valet och förebilden för rättvist handlade produkter i Norden för att på så sätt bidra till den rättvisa handelns utbredning.

Vår Affärsidé

The House of Fair Trade AB bedriver verksamhet som importör och grossist i enlighet med de internationella Fairtrade kriterierna. Vi erbjuder återförsäljare och organisationer i Norden ett brett sortiment av rättvist handlade konsumentvaror till hög kvalitet, noggrant utvalda utifrån lång erfarenhet och stor kunskap.

Våra Kärnvärden

1. Trovärdighet – 100% Fair Trade
2. Kvalitet och service
3. Hållbarhet

 

För mer information:
info@housefairtrade.se
Tel: 031 – 22 46 96
Fax: 031 – 22 46 97
http://www.housefairtrade.se

The House of Fair Trade
J A Wettergrens gata 6
421 30 Västra Frölunda