Git Skoglund

Git Skoglund föreläser gärna om den kulturhistoriska textilproduktion runt om i världen, och om ekologiska moderna naturmaterial. Men särskilt om kulturväxten hampa. Idag används denna betydelsefulla planta inom en mängd industriprodukter. Under årens lopp har Git skaffat mig en bred kunskap om hampans alla användningsområden, livsmedel, byggmaterial, textil etc. Den ekologiska odlingen och hampans många positiva egenskaper gör den till en av världens hållbaraste naturmaterial.

I Sverige har vi traditionellt använt växten främst inom textilframställning och även använt de näringsrika fröna till oljeprodukter. Runt övriga världen har hampan varit det främsta råmaterialet till papper, textilier och olja. Idag används benämningen industrihampa vilket syftar på att odlingen skall gå direkt till industrin. Industrihampans utsädesfrön är godkända av EU, men för att odlas i Sverige krävs det att du är registrerad odlare på Jordbruksverket. Industrihampan innehåller ej någon större mängd THC (Thetrahydrocanabinol) alltså går det inte att använda den till drogframställning.

Föreläsningarna anpassas till målgrupper som intresserar sig för textil, livsmedel, odling och ekologiska naturmaterial, samt i kulturhistoriska sammanhang. Välkommen för ytterligare information.

info@gitskoglund.se,
0735-922912
www.gitskoglund.se/index.htm